ADER 10.1.1.

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș

10.1.1: Cercetări privind aptitudinile rasei Pinzgau de Transilvania în direcția producției de carne

Anul începerii proiectului: 2019      Anul finalizării proiectului : 2022       Durata (nr. luni): 36 luni

Rezumatul proiectului

Se va face o documentare bibliografică cu privire la reabilitarea producției de carne la nivel național prin implementarea tehnologiei de creștere a „vacii de carne” din rasa Pinzgau de Transilvania și se vor aranja spațiile de cazare specifice pentru variantele destinate studiului, varianta martor și varianta experimentală. Producția de lapte a vacilor Pinzgau este modestă, 6-8 l/zi, defectele de uger sunt majore și afectează mulsul mecanic, iar alăptarea vițeilor direct de la mamă prin supt se face pentru întreaga cantitate de lapte produsă. Vițeii vor suge toată cantitatea de lapte produsă de uger în intervalul naștere – înțărcare a vacilor mame, 230 zile.

Apoi, se va urmări ritmul de creștere la tineretul din experiență în intervalele: 0-6 luni, 6-12 luni, 12-18 luni și la vârsta de sacrificare, în același timp se va urmări și înregistra consumul de furaje pe toată perioada experimentală. Totodată, se va cuantifica evoluția dimensiunilor corporale la toate categoriile de vârstă, aceste dimensiuni de lungime, lărgime și înălțime se vor măsura la sfârșitul fiecărei perioade de vârstă, urmărindu-se în același timp și starea de sănătate a întregului efectiv de viței și vaci.

De asemenea, se va urmări procesul de reproducție a vacilor mame: data montei, data fatării, durata lactației, durata repausului mamar, intervalul între fătări, starea de sănătate a aparatului reproductiv la vaci. Totodată, se vor face observații cu privire la comportamentul vacilor în condițiile întreținerii acestora în padocuri colective, împreună cu produșii lor, se va urmări cu atenție manifestarea instinctului matern de apărare și recunoaștere a vițelului. Se vor face sacrificări de control la cele două loturi, experimental și martor, în urma cărora se va urmări vârsta și greutatea la sacrificare, greutatea carcasei, se vor tranșa carcasele, se va cântări cantitatea de carne, grăsime, oase și flax. La nivelul vertebrelor 8-9 si 11- 12 se vor face secțiuni pentru perimetrarea și calcularea suprafeței ochiului de muschi în cm². Se vor recolta probe de carne din care se vor face analize de laborator pentru compoziția chimică: substanță uscată - S.U, proteină, grăsime.

Toate datele obținute vor fi prelucrate și interpretate statistic, iar diferența între mediile celor două variante experimentale vor fi testate din punct de vedere al semnificației statistice, testul „t”.

În final se va face un calcul de eficiență economică pentru cele două variante: tehnologia „vaca de carne” și îngrășarea tradițională semiextensivă, comparând cele două rezultate obținute.

Plan de realizare

2019

Faza 1

15.09.2019- 31.10.2019

Studiu documentar cu privire la reabilitarea productiei de carne prin implementarea tehnologiei de crestere-exploatare „vaca de carne” la rasa Pinzgau de Transilvania si amenajarea spatiului pentru cazare

 

2019

Activitate 1.1

Studiu bibliografic referitor la implementarea tehnologiei de crestere-exploatare „vaca de carne” la rasa locala Pinzgau de Transilvania

 

2019

Activitate 1.2.

Amenajarea spatiului de cazare pentru lotul experimental de animale

 

2019-2020

Faza 2

1.11.2019 - 30.09.2020

Observatii privind comportamentul vacilor Pinzgau de Transilvania, consumul de furaje si starea de sanatate a intregului lot experimental

 

2019-2020

Activitate 2.1

Monitorizarea consumului de furaje si a starii de sanatate pentru fiecare categorie de varsta

 

2019-2020

Activitate 2.2.

Studiul comportamentului vacilor mame in conditiile intretinerii acestora in colectivitate impreuna cu viteii

 

2020-2021

Faza 3

1.10.2020 - 30.09.2021

Indicii de reproductie a vacilor Pinzgau de Transilvania in conditiile folosirii tehnologiei „vaca de carne”

 

2020-2021

Activitate 3.1.

Observatii privind procesul de fatare si alaptare la lotul experimental

 

2020-2021

Activitate 3.2.

Studiul activitatii de reproductie la vacile Pinzgau de Transivania in sistemul de exploatare „vaca de carne”

 

2021-2022

Faza 4

1.10.2021 - 15.06.2022

Evaluarea productiei de carne la tineretul de rasa Pinzgau de Transilvania

 

2021-2022

Activitate 4.1.

Evolutia ritmului de crestere a tineretului pe categorii de varsta

 

2021-2022

Activitate 4.2.

Aprecierea productiei de carne a tineretului prin metoda EUROP

 

2022

Faza 5

16.06.2022- 30.09.2022

Tehnologia de crestere si exploatare „vaca de carne” la rasa Pinzgau de Transilvania in vederea reabilitarii productiei de carne la taurine si diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului

 

Activitate 5.1.

Imprementarea tehnologiei de crestere si exploatare „vaca de carne” la rasa locala Pinzgau de Transilvania

 

Activitate 5.2.

Diseminarea rezultatelor obtinute prin organizarea unei mese rotunde, editarea, publicarea unei brosuri privind pretabilitatea rasei Pinzgau de Transilvania pentru productia de carne

 

Rezultate preconizate

  • Relansarea producției de carne a rasei Pinzgau și implicit eficiența economică a gospodăriilor din zona montană;
  • Ritm de creștere mai mare a vițeilor, 800-900 g/zi și mai sănătoși;
  • Vârsta de sacrificare a vițeilor se va reduce cu 1-2 luni, greutatea în viu va crește la aproximativ 500 kg și în final va crește calitatea carcaselor obtinute;
  • Elaborarea programului de conservare a genofondului rasei.

Modul de aplicare a rezultatelor

  • Articole științifice publicate în reviste de specialitate;
  • Articole de promovare a rezultatelor proiectului în broșuri și presă;
  • Lucrări științifice care vor fi prezentate în simpozioane naționale;
  • Întâlniri de lucru, vizite, mese rotunde, instruiri și consultanță de specialitate pentru crescătorii de taurine;
  • Crearea paginii web cu infomații privind importanța și pretabilitatea rasei pentru producția de carne.

Faze de cercetare

Faza 1

Studiu documentar cu privire la reabilitarea producției de carne prin implementarea tehnologiei de creștere-exploatare ”vaca de carne” la rasa Pinzgau de Transilvania și amenajarea spațiului pentru cazare

Faza 2

Observații privind comportamentul vacilor Pingau de Transilvania, consumul de furaje și starea de sănătate a întregului lot experimental

Faza 3

Indicii de reproductie a vacilor Pinzgau de Transilvania in conditiile folosirii tehnologiei „vaca de carne”

Faza 4

Evaluarea producției de carne la tineretul de rasa Pinzgau de Transilvania

Durata fazei: (1.11.2021 - 15.06.2022)


Faza 5

Tehnologia de crestere si exploatare „vaca de carne” la rasa Pinzgau de Transilvania in vederea reabilitarii productiei de carne la taurine si diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului