Contact

Image

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș

Loc: Sângeorgiu de Mureş,

Strada Mariaffi Lajos Nr. 9

cod poştal 547530,

jud. Mureş

 

C.U.I. 1261888,
Trezoreria Targu Mures: RO 96 TREZ 4762 0G33 2000 XXXX

 

Director

Dr.ing. Ioan OROIAN

Tel: +40744 762 885

E-mail: scdbtgmures@yahoo.com

Contabil șef

Ec. Grigore Ovidiu SALA

Tel: +4074 509 0838

E-mail: scdbtgmures@yahoo.com

Inginer șef

Ing. Boaru Mihai

Tel: 0746255344

E-mail: scdbtgmures@yahoo.com

Secretar stiințific

Drd. Ing. Domokos Zsuzsa 

Tel: 0740039493

E-mail: scdbtgmures@yahoo.com

Solicitări audiențe

Desfăşurarea şi organizarea activității de audiență 

Desfăşurarea activității de audiență privind întrevederea acordată unui solicitant de către directorul SCDCB Tg. Mures se face pe bază de cereri motivate şi aprobate. 

1. Persoanele care solicită audiența completeaza o fişă de audiență (anexa). 

2. Solicitanților li se va comunica telefonic sau în scris, data şi ora audienței. 

3. După completarea fişelor de audientă, în baza acestora persoana responsabilă cu organizarea audiențelor va solicita, în scris, un punct de vedere din partea şefilor de direcții/servicii/compartimente, după caz, cu privire la aspectele menționate de către solicitant. 

4. În cazuri deosebite, audiențele pot fi acordate şi de alte persoane de specialitate, persoane împuternicite directorul SCDCB Tg. Mures, în funcție de problemele care fac obiectul audienței. 

5. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care nu sunt de competența SCDCB Tg. Mures nu vor fi înscrise pe lista de audiențe, ci vor fi consiliate şi direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.

6. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței la SCDCB Tg. Mures nu mai pot beneficia de încă o audiență având acelaşi subiect. 

7. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea de probleme care fac obiectul proceselor care se află pe rolul instanțelor judecătoreşti sau asupra cărora instanța s-a pronunțat nu au dreptul de a solicita înscrierea în audiență. 

8. Înscrierea în audiență se poate face prin completarea Fişei de audiența de mai jos si transmisa prin prin postă, la adresa str. Mariaffi Lajos, nr. 9, Sangeorgiu de Mures, Mures sau prin e-mail la adresa  scdbtgmures@yahoo.com.

9. Durata unei audiențe nu va depăși 30 de minute.


Descărcați și completați 

FIȘA de AUDIENȚE