Faza 3

Indicii de reproductie a vacilor Pinzgau de Transilvania in conditiile folosirii tehnologiei „vaca de carne”

Activitate 3.1. -2020-2021

Observatii privind procesul de fatare si alaptare la lotul experimental

 

Activitate3.2. -2020-2021

Studiul activitatii de reproductie la vacile Pinzgau deTransivania in sistemul de exploatare „vaca de carne”