Informații de interes public

Lista Functiilor și Salariilor din cadrul SCDCB Tg. Mureș la data de 31.03.2023

Vezi documentul

Lista funcțiilor și salariilor din cadrul SCDCB Tg Mureș la data de 30.09.2021

Vezi documentul

Codul de etică și integritate 

Vezi documentul

Regulamentul de organizare si funcționare

Vezi documentul

Structura organizatorică - Organigrama

Vezi documentul

STRATEGIE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Vezi documentul

STRAGETIE ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 

Vezi documentul

PLANUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

Vezi documentu

 

 

Informații financiar-contabile

 

Situație salarii septembrie 2022

Situație salarii martie 2022

Bilanțul la data de 31-12-2021                                                                               Bilanțul la data de 31-12-2022

EXECUTIE BUGETARA la 31-12-2020                                                                   EXECUTIE BUGETARA la 31-12-2022

Bugetul aprobat 2020                                                                                             Bugetul aprobat 2022

 

Formulare

 

FORMULAR DE SOLICITARE A UNOR INFORMATII PUBLICE

Descarcă document

MODEL RECLAMATIE LIPSA RASPUNS

Descarcă document

MODEL RECLAMATIE RASPUNS NEGATIV

Descarcă document