Faza 4

Evaluarea producției de carne la tineretul de rasa Pinzgau de Transilvania

Durata fazei: (1.11.2021 - 15.06.2022)

 

 

Obiectivul fazei:

Obținerea de date referitoare la ritmul de creștere al tineretului din rasa Pinzgau de Transilvania în intervalul 0-18 luni, coeficientul de creștere, aprecierea calitativă și cantitativă a carcaselor provenite de la tineretul din rasa Pinzgau de Transilvania crescut în sistemul ”vaca de carne”.

Activitatea 4.1.

Evoluția ritmului de creștere a tineretului pe categorii de vârstă

Obținerea datelor  referitoare la ritmul de creștere al tineretului din rasa Pinzgau de Transilvania în intervalul 0-18 luni.

Activitatea 4.2.

Aprecierea producției de carne a tineretului prin metoda EUROP

            Aprecierea calitativă și cantitativă a carcaselor provenite de la tineretul din rasa Pinzgau de Transilvania crescut în sistemul ”vaca de carne”.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Am obținut date cu privire la ritmul de creștere a tineretului din rasa Pinzgau de Transilvania, coeficientul de creștere, evaluarea în dinamică a 12 caractere urmărite lunar la vârsta de 0-18 luni. Am obținut date despre clasificarea EUROP a carcaselor obținute atât de la tineret întreținut în sistemul ”vaca de carne” cât și de la tineret taurin crescut în sistem convențional.

CONCLUZII

  • Carcasele provenite de la tineret în vârstă de 17 luni din rasa Pinzgau de Transilvania, întreținut în sistemul ”vaca de carne” se încadrează în categoriile de conformație R și O+, respectiv gradul de acoperire cu grăsime fiind cuprins între 2-3.
  • Randamentul la sacrificare este mai crescut față de lotul martor, având valoarea de 56%.
  • Greutatea la sacrificare este cuprinsă între 505-560 kg.
  • Suprafața ochiului de mușchi a avut valori cuprinse între de 66-73 cm² pentru prima secțiune respectiv 84-103 cm² pentru cea de-a doua.
  • Carnea în carcasă reprezintă în medie 74,7%.