Faza 5

Tehnologia de crestere si exploatare „vaca de carne” la rasa Pinzgau de Transilvania in vederea reabilitarii productiei de carne la taurine si diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului

Durata fazei: (16.06.2022 -  31.10.2022)

Activitate 5.1.

Implementarea tehnologiei de crestere si exploatare „vaca de carne” la rasa locala Pinzgau de Transilvania

Activitate 5.2.

            Diseminarea rezultatelor obtinute prin organizarea unei mese rotunde, editarea, publicarea unei brosuri privind pretabilitatea rasei Pinzgau de Transilvania

Obiectivul fazei:

Se va face un calcul de eficiență economică pentru cele două variante: tehnologia „vaca de carne” și îngrășarea tradițională semiextensivă, comparând cele două rezultate obținute. Diseminarea rezultatelor prin organizarea unei mese rotunde cu tema ”Compatibilitatea rasei Pinzgau de Transilvania cu sistemul de creștere vaca de carne”, editarea și diseminarea în teren unei broșuri referitoare la pretabilitatea rasei Pinzgau de Transilvania pentru producția de carne.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Am organizat masa rotundă și am editat broșura pentru diseminarea rezultatelor proiectului, respectiv am efectuat calculul economic referitor la compararea profitabilității sitemului ”vaca de carne” cu cea a sistemului convențional semiintensiv.

În concluzie, după studiile efectuate în cadrul proiectului ADER 10.1.1. Cercetări privind aptitudinile rasei Pinzgau de Transilvania în direcția producției de carne, putem afirma că bovinele din rasa Pinzgau de Transilvania sunt compatibile cu sistemul de creștere și exploatare vaca de carne, pentru susținerea acestui fapt, pe durata proiectului am efectuat lucrări de documentare bibliografică cu privire la reabilitarea producției de carne la nivel național prin implementarea tehnologiei de creștere a „vacii de carne” din rasa Pinzgau de Transilvania, am aranjat spațiile de cazare specifice pentru variantele destinate studiului, varianta martor și varianta experimentală.

Vițeii au consumat toată cantitatea de lapte produsă de uger în intervalul naștere – înțărcare a vacilor mame, 230 zile. Apoi, am urmărit ritmul de creștere la tineretul din experiență în intervalele: 0-6 luni, 6-12 luni, 12-18 luni și la vârsta de sacrificare, în același timp am  urmărit și înregistrat consumul de furaje pe toată perioada experimentală. Totodată, am cuantificat evoluția dimensiunilor corporale la toate categoriile de vârstă, aceste dimensiuni de lungime, lărgime și înălțime le-am măsurat la sfârșitul fiecărei perioade de vârstă, urmărind în același timp și starea de sănătate a întregului efectiv de viței și vaci.    De asemenea, am urmărit procesul de reproducție a vacilor mame: data montei, data fatării, durata lactației, durata repausului mamar, intervalul între fătări, starea de sănătate a aparatului reproductiv la vaci. Totodată, am efectuat observații cu privire la comportamentul vacilor în condițiile întreținerii acestora în padocuri colective, împreună cu produșii lor, am urmărit cu atenție manifestarea instinctului matern de apărare și recunoaștere a vițelului. Am făcut sacrificări de control la cele două loturi, experimental și martor, în urma cărora am urmărit vârsta și greutatea la sacrificare, greutatea carcasei, am tranșat carcasele, am cântărit cantitatea de carne, grăsime, oase și flax. La nivelul vertebrelor 8-9 si 11- 12 am efectuat secțiuni pentru perimetrarea și calcularea suprafeței ochiului de muschi în cm². Toate datele obținute le-am prelucrat și interpretat statistic.

            În final am făcut un calcul de eficiență economică pentru cele două variante: tehnologia „vaca de carne” și îngrășarea tradițională semiextensivă, comparând cele două rezultate obținute.

            Deci, putem afirma că întreținerea bovinelor din rasa Pinzgau de Transilvania în sistemul vaca de carne este o opțiune viabilă pentru crescătorii de taurine din România, putând duce la relansarea producției de carne respectiv la conservarea fondului genetic aflat în pericol de dispariție.